Przejdź do treści


MiastO!Żyje (informator bezpłatny)

BEZPŁATNY Płocki Miesięcznik Kulturalny ukazuje się od stycznia 2012. Zawiera zapowiedzi oraz opisy imprez i wydarzeń w Płocku. „MiastO!Żyje!" ma formę kalendarza, na którego kartach zamieszczone są także informacje na temat wydarzeń z historii, w tym m.in. dotyczących naszego miasta, a także ciekawostki i bogaty katalog imion na każdy dzień miesiąca. Jest pismem bezpłatnym, ukazującym się w nakładzie 5 - 10 tys. egz.

Obok informacji z samorządowych placówek oświaty, kultury i sport, są w nim informacje od organizacji pozarządowych i wszelkich innych działających w ww. obszarach.

Miesięcznik M!Ż dostępny jest na terenie całego miasta, m.in. w kawiarniach, restauracjach i pubach Starówki, w CIT, Domu Darmstadt i TNP, w płockich instytucjach kultury, w obiektach sportowych, sklepach PSS, PKN ORLEN. Jego wersje elektroniczną można pobrać ze strony POKiS lub Urzędu Miasta Płocka.


                

               

               

               


2012 - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

Wykonanie: Kamikaze